Description

A presentation covering the 11 Briathra Neamhrialta

 • Tar
 • Clois
 • Feic
 • Cluin
 • Téigh
 • Abair
 • Tabhair
 • Ith
 • Déan
 • Faigh
 • Beir

In the Aimsir Chaite, Aimsir Láithreach and Aimsir Fháistineach with questions for each tense and positive/negative response